Ubytovanie Ľubietová, Ranč Čelienec, Banská Bystrica

 
 
Získajte viac informácií:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prihláška do tábora (Základné údaje)
(údaje označené hviezdičkou sú povinné)
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje o rodičovi:
 
 
 
 
 
 
 
Platba:
 
 
Ak si vyberiete možnosť platby prevodom na účet ( č.u.: 5057953809/0900 ), prosím zadajte vaše číslo účtu, a nahrajte fotokópiu dokladu o zaplatení.
 
 
 
Kontakt na osobu v prípade neprítomnosti rodičov
 
 
 
Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa

1.) Prehlasujem, že dieťa posielam na pobyt zdravé, bez akútnych zdravotných problémov a že posledné ochorenie skončilo skôr ako tri dni pred nástupom na pobyt!
2.) Prehlasujem, že v našej rodine ani v jej bezprostrednom okolí sa nevyskytuje, ani sa v poslednom čase nevyskytla žiadna infekčná choroba!
3.) Prehlasujem, že dieťa má osvojené základné hygienické návyky!!
4.) Sme si vedomí, že po zistení nepravdivosti niektorých z údajov bude moje dieťa vrátené z tábora na moje vlastné náklady a bez nároku na vrátenie neodrekreovanej finančnej čiastky!

Súhlasíte so všetkými 4 bodmi prehlásenia?
 
 Áno 
 Nie 
 
Ostatné Informácie pre zdravotníka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ranč Čelienec
v Ľubietovej ponúka komplexné ubytovacie služby v geografickom strede Slovenska. Penzión je situovaný v horskom prostredí nad dedinkou Ľubietová, ktorá sa nachádza v okrese Banská Bystrica.
Zodpovedná vedúca:
Dana Kubečková
Tel. číslo: 0908 289 532


Majiteľ:
Peter Fellner
Email: p.fellner@centrum.sk
Tel. číslo: 0903554749

Adresa:
Ľubietová 976 55 Ľubietová
Web: www.ranccelienec.sk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Prevádzkované službou Internet123 spoločnosti MEDIATEL | Vlastník značky Zlaté Stránky